Teachers Council

Sl.No. Name Designation
1 Dr. Ahana Chakraborty Chairperson
2 Dr. Sarmila Das Member
3 Dr. Sambhu Nath Halder Member
4 Sri Tirtha Protim Mal Member
5 Sharmistha Pramanik Member
6 Lipika Saha Member
7 Sri Sohom Roy Chowdhury Member
8 Camellia Yasmin Member
9 Smt. Anindita Bachhar Member
10 Dr. Santanu Sen Member
11 Sri Koushik Halder Member
12 Smt. Tanima Roy Member
13 Sri Parasar Gangopadhyay Member
14 Smt. Dipanjana Sarkar Rudra Member
15 Dr. Suchandra Ganguly Member
16 Smt. Shrabana Saha Member
17 Sri Rabindra Nath Kundu Member
18 Dr. Trishna Goswami (Kundu) Convener -Member Secretary